Skip to main content

Utrymme för förbättringar – kontorsinredning

Forskning visar att kostnaden för anställdas hälsa har ökat med 61% under de senaste 10 åren, dessa kostnader uppskattas att dubblas innan år 2030 (1). Medan världen redan jobbar mot en mer hållbar arbetsplats är det dags att börja tänka på detta på alla plan, inte bara miljömässigt, utan också för den sociala arbetsmiljön.

Nuförtiden utgör generation Y den största delen av arbetstagare över hela världen. Denna generation skiljer sig mycket mot den tidigare generationen (boomers) när det kommer till arbetsmiljö. Den äldre generationen trivs med att arbeta individuellt medan generation Y kräver en mer öppen och flexibel arbetsplats för att lättare kunna interagera och utbyta idéer med sina kollegor, en mer kreativ arbetsplats som dagens teknik ger utrymme för på ett annat sätt (2). På dagens arbetsplatser sker samröre med kollegor på många olika sätt, även inom samma åldersgrupp, olika typer av personligheten vill jobba på olika sätt. Då traditionellt byggda kontor inte är tillräckligt flexibla för att tillgodose allas behov kan det leda till kontors-ångest – man vill inte gå till jobbet utan jobbar hellre hemma om den möjligheten finns (läs mer i nästa artikel).

För att tillgodose mental och fysisk hälsa hos sina anställda är det viktigt att ge dem möjlighet att själva välja vilken stimulans de vill ha på arbetsplatsen (3). Mängden stimulans kan variera med olika typer av arbetsuppgifter och dagsform, det är anledningen att vi tror starkt på att företag redan nu har en möjlighet att tänka igenom hur deras arbetsplats ser ut och göra en ny design som passar alla personligheter. Processen bör göras på ett sätt så att det följer alla anställdas sinnen. Det kommer dock behövas mycket mer forskning om hur framtidens arbetsplatser bäst anpassas. Vi är inte 100% säkra på hur detta kommer se ut, men vad vi säkert vet är att det kommer behöva finnas flexibla lösningar för att kunna attrahera talangfulla människor (4).

Källor:

  1. The Healthy Workplace Nudge: How Healthy People, Culture, and Buildings Lead to High Performance
  2. https://www.linkedin.com/pulse/workplace-design-tips-well-being-dr-michael-o-neill?articleId=6101457684081496065#comments-6101457684081496065&trk=public_profile_article_view
  3. The Changing Nature of Work Workplace Revolution 2.0 Startups and Post-Startups Reinventing the Headquarters 22. Susan Cain and Sherry Turkle
  4. https://www.workdesign.com/2019/06/workplace-of-the-future-designing-to-recruit-top-talent/