Skip to main content

Som designbyrå är vi specialiserade på offentliga och kommersiella miljöer. Vi arbetar vanligtvis tillsammans med kunden för att hitta den bästa lösningen i alla typer av projekt med utgångspunkten i behov och funktion. Vi är designlänken mellan arkitekten och möbelleverantören. Samtliga av våra projekt följer en utarbetad arbetsprocess som vi själva utvecklat för att se till att projektet aldrig tappar fart och går stegvis hela vägen in i mål. Under våra verksamma år har vi haft den stora äran och privilegiet att få jobba med framgångsrika företag såväl i Sverige som över hela världen. 

Vi tror på att nyckeln till ett framgångsrikt projekt ligger i en nära relation med kunden. Att ständigt sträva efter effektivare utnyttjande kvadratmeter och att ett kritiskt förhållningssätt ger ambition och framåtsträvan. Inredning och miljöerna vi vistas i har en avgörande påverkan på vårt välmående, en genomtänkt inredning ger attraktivare arbetsgivare samtidigt som det stärker varumärket. Genom innovation och design skapas nya möten mellan människor och öppna ytor ger en effektivare och mer transparant organisation. Slutligen så kan rätt möbelval ersätta många mindre flexibla funktioner.

PLYMs kärna består av passionerade designers med olika bakgrund

Våra industridesigners, inredningsarkitekter och visual merchandisers har universitetsutbildning och flera av dom är även lärare inom sina områden på universitet. Vi är funktionella designers inte stylister eller dekoratörer.

Företagskultur och ledarskap

Vår idé om ledarskap är att inte leda för mycket. Varje designer är ansvarig för sin egen tid och sina egna projekt.

På PLYM är du fri att jobba var och när det passar dig och ditt projekt bäst, så länge kunden är nöjd och projektet går framåt enligt plan.

Frihet och god arbetsmiljö är ledord för PLYM. Vi tror på en framtid med god kontakt mellan människor i vardagen. Att prata med varandra är ett basbehov hos människor som vi inte tänker på. Vi prioriterar att vara effektiva på jobbet så vi kan spendera vår tid på våra andra viktiga möten – de med familjen och vännerna.

Alla projekt vi gör är olika, helt enkelt av anledningen att alla företag har olika behov. Ytorna vi jobbar med är inte våra och det är inte vi som kommer använda dom, därför tycker vi det viktigaste är att lyssna in vår kunds behov först av allt.

Vi kommer från ett litet land men med stora företag som gör skillnad i världen. Dessa företag är våra kunder.


LOUISE PLYM, ÄGARE & GRUNDARE PÅ PLYM