Skip to main content

Hennes företag designar för Spotify

Spotify flyttade nyligen till ett nytt huvudkontor i Stockholm. Företagets kontor i New York får en liknande utformning. För viktiga delar av designen svarar PLYM i Växjö.

Det ska vara lika effektivt och trivsamt att vara på jobbet som att vara hemma. Det är många som väljer att jobba hemma så man kanske ska göra kontoren lite mer trivsamma att vara i, säger vd Louise Plym.

Läs hela artikeln på smp.se